default-logo

Impressum

romania_640ImuPro.com.ro facilitează doar trimiterea de probe, fără pretenţie de examinare și consultație medicală , care rămân rezervate, în totalitate, răspunderii medicului. Informațiile generale și științifice medicale reflectează doar stadiul actual al discuțiilor/dezbaterilor pe această temă de alergie,  și nu reprezintă sfaturi medicale. Pentru clarificări suplimentare sau medicaţie, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră.

Notă: Nu ne asumăm nici o răspundere pentru caracterul complet sau pentru erorile editoriale și tehnice, omisiuni sau acuratețea articolelor. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru caracterul complet si corectitudinea informațiilor, obținute prin intermediul link-urilor externe. Furnizorii de site-uri conexate sunt responsabili pentru propriul conținut pe care-l pun  utilizatorilor la dispoziție, în conformitate cu legea. Conținutul acestui site trebuie diferenţiat de conținuturile oferite de alți furnizori. Referințele prin intermediul hyperlink-uri către alte site-uri web sunt numai pentru informare. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru conţinutul lor, dar le verificăm pe acestea înainte de conectare, după cunoștințele proprii. Conținutul de site-uri conexate se pot schimba în orice moment, fără a fi informaţi. Din aceste cauze nu garantăm caracterul complet al acestor conținuturi și nici corectitudinea informațiilor .


 

germany_640ImuPro.com.ro ermöglicht lediglich die Einsendung der Proben ohne Anspruch auf medizinische Untersuchung und medizinische Beratung, die ihrem Arzt/Heilpraktiker vorbehalten bleibt. Die dargestellten wissenschaftlich-medizinischen Informationen sollen ausschließlich den aktuellen Stand der Diskussion um das Thema Allergie widerspiegeln. Sie stellen keinerlei medizinische Beratung dar. Fragen Sie Ihren Arzt oder Heilpraktiker für weitere Aufklärung.

Hin­weis:  Es wird keine Haftung für die Voll­stän­dig­keit oder für Feh­ler re­dak­tio­nel­ler und tech­ni­scher Art, Aus­las­sun­gen usw. sowie die Rich­tig­keit der Eintra­gun­gen über­nom­men. Es wird keine Ge­währ für die Voll­stän­dig­keit und Rich­tig­keit von In­for­ma­tio­nen über­nom­men, die über wei­ter­füh­ren­de Links er­reicht wer­den. Die An­bie­ter verlinkter Internetseiten sind für die ei­ge­nen In­hal­te, die sie zur Nut­zung be­reit­hal­ten, nach den all­ge­mei­nen Ge­set­zen ver­ant­wort­lich. Von die­sen ei­ge­nen In­hal­ten sind Quer­ver­wei­se auf die von an­de­ren An­bie­tern be­reit­ge­hal­te­nen In­hal­te zu unterscheiden. Die Ver­wei­se über Hy­per­links auf In­hal­te anderer Internetsei­ten die­nen le­dig­lich der In­for­ma­ti­on. Wir übernehmen keine Verantwortung über deren Inhalte, überprüfen diese jedoch vor der Verlinkung nach besten Wissen und Gewissen. Inhalte verlinkter Internetseiten können jederzeit ohne Wissen von ImuPro.com.ro geändert werden. Für diese Inhalte wird keine Ge­währ für die Voll­stän­dig­keit und Rich­tig­keit von In­for­ma­tio­nen über­nom­men.